YETKİNLİKLERİMİZ

© 2018 YEPSAN GRUP

CONTACT US

iletişim

yepsanotomotiv

İNTERNET SAYFASI İLETİŞİM FORMU BİLGİLENDİRME VE AYDINLATMA METNİ

1.VERİ SORUMLUSU:

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Yepsan Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş.  (“Şirket”), tarafından, Kanununun 3. maddesinde tanımlanan “Veri Sorumlusu” sıfatıyla işlenmektedir. 

 2.KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ:

İnternet sitemizi ziyaret eden ilgili kişilerin “İletişim Formu” kapsamında elde edilen kişisel verileri; şirket faaliyetleri kapsamında iletişimin sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikâyetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:

İnternet sitesinde bulunan “İletişim Formunu” doldurmanız halinde, Kimlik Bilgisi ( Adı, Soyadı), İletişim Bilgisi ( Elektronik Posta Adresi), mesaj içeriğinde paylaştığınız veya eklediğiniz dosyalarda yer alan kişisel verileriniz işlenmekte, depolanmakta, saklanmaktadır.

4.İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ:

Bu aydınlatma metni kapsamında, belirtilen kişisel verileriniz; 2.maddede belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; ilgili birim çalışanlarımız, şirket ortakları/hissedarlarımız, yurt içinde bulunan iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hizmet sağlayıcılarımıza, topluluk şirketlerine, gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara Kanunun 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

5.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ:

Kişisel verileriniz, Kanunun 5/2-f. maddesinde belirtilen “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanılarak, Şirket internet sitesinde, elektronik ortamda otomatik olarak işlenmektedir.

6.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( BAŞVURU HAKKI ):

6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanununun “ ilgili kişinin haklarını düzenleyen ” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi;  Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe göre, veri sorumlusu olarak Yepsan Yedek Parça Sanayi Ticaret A.Ş, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi 13.Sokak No:7 Nilüfer Bursa Türkiye adresine, internet sitemizde bulunan BAŞVURU FORMUNU doldurarak yazılı olarak veya yepsan@yepsan.com.tr adresine e-posta göndererek, yepsanyedekparca@hs01.kep.tr Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine elektronik posta göndererek, iletebilirsiniz.

adres & harita

yepsanotomotiv

Kayapa Sanayi Bölgesi
13.Sokak No:7 Nilüfer
BURSA - TÜRKİYE

+90 (224) 493 26 81 / 493 26 84
+90 (224) 493 26 85
yepsan@yepsan.com.tr