Kalite Politikası

Çevre Politikası

Biz Kimiz?

Güçlü, Dinamik, Kalıcı ve Aranan İş Ortağı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ
Her geçen gün daha da küçülen dünyamızın kaynaklarının sonsuz olmadığı, ürün ve faaliyetlerin çevre etkilerinin yerel ve bölgesel kalmayıp, global(dünya çapında) olduğu artık tüm dünyada kabul edilmiştir. Bu bilinç çevresel etkilerin yasal uygulamalardan ziyade piyasa kuvvetleri ile kontrol edilmesi ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.

Artık global pazarda var olabilmek insana verilen değer ve saygıyla ölçülmektedir.

Bugünün tüketicisi beklenti ve ihtiyaçlarının en üst düzeyde karşılanmasının yanı sıra, kendisine yaşadığı çevreye ve dünyasına değer verilmesini, saygı gösterilmesini talep etmekte ve piyasada bunu sorgulamaktadır.


Bu gelişmeler işletmelerin çevre ile etkileşimlerini kontrol altında tutabilmeleri ve çevre icraat ve başarılarını sürekli iyileştirebilmelerini sağlayacak yönetim sistemlerine ihtiyaç bulunduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Avrupa birliği ile entegrasyonda(uyum veya bütünleşme) en önemli konulardan olan Çevre; ayrıca Çevre ve Orman Bakanlığının da yaptığı denetimlerde vb. bu standardın isteklerine paralel konuları içermektedir.


İşletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine Çevre Yönetim Sistemi adı verilir.


ISO14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımın azaltılması, toprağa, suya, havaya, verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin İşletmelerde Geliştirilmesinin Amacı;

 • Çevresel performansın arttırılması,
 • İşletme itibar ve Pazar payının arttırılması,
 • Acil durumlarda (deprem, sel, yangın vb)ve kazalara karşı hazırlıklı bulunarak mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olayların azaltılması,
 • Kirliliği kaynaktan başlayarak kontrol altına alınması ve azaltılması,
 • Girdi malzemeleri ve enerji tasarrufu sağlanması,
 • ISO 14001 tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliğin sağlanması,

 • Gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır.

  Şirket personeline verilen eğitimler sayesinde çalışanlarda çevre bilinci artar.

  Tüketicinin Çevre ile ilgili beklentilerine cevap verilir ve bilinçli tüketicilere erişebilme ve onları kazanma şansı artar.


  Kaynak etkin kullanılır(enerji, su, vb tasarrufu sağlanır).
  Çevreye bırakılan atıklar azalır.

  BİZDE YEPSAN A.Ş. OLARAK;
  "SÜRDÜRÜLEBİLİR VE GELİŞMEYE AÇIK BİR GELECEK İÇİN HER TÜRLÜ FAALİYETLERİMİZ SIRASINDA ÇEVREYE OLAN OLUMSUZ ETKİLERİMİZİ EN AZA İNDİREBİLMEK İÇİN GEREKEN ÖNEMLERİ ALMAK İŞİMİZİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR." ilkesi ile yolumuza devam etmekteyiz.

   

  Şirketimiz ISO 14001 2004 Çevre Kalite Belgesine Sahiptir.